TAUS-RIKTLINJER

I samarbete med CNGL (Centre for Next Generation Localisation)

MT Post-editing Guidelines


ON SLIDE SHAREON ScribdDOWNLOAD IN PDF
ENGLISH | BAHASA INDONESIA | DANISHGERMAN | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | 한국말 | MALAY | NORWEGIANPORTUGUÊS DO BRASIL ภาษา ไทย | Tiếng Việt

TAUS GuidelinesMål och omfattning

Riktlinjerna är avsedda som hjälp för kunder och tjänsteleverantörer att klargöra vad som kan förväntas och kan användas som grundläggande anvisningar för efterredigering.

Riktlinjerna för efterredigering varierar troligen för olika företag beroende på flera olika parametrar. Det är inte praktiskt möjligt att ta fram riktlinjer som omfattar alla scenarier. Vi tänker oss att organisationer kommer att utgå från de här grundläggande riktlinjerna och anpassa dem för sina egna syften. I de här riktlinjerna förutsätts vanligtvis tvåspråkig efterredigering (inte enspråkig), som helst ska utföras av en avlönad översättare men som i vissa fall kan utföras av en tvåspråkig ämnesexpert eller en frivillig person. Riktlinjerna är inte specifika för något system eller språk.

 

Rekommendationer

Ställ in systemet på rätt sätt, dvs. fastställ ordlisteregler och lingvistiska regler på hög nivå för regelbaserade maskinöversättningssystem eller träning med rena och högkvalitativa domänspecifika data för data-drivna system och hybridsystem.

 • Kontrollera att källtexten är välskriven (dvs. korrekt stavning och kommatering, entydig) och, om möjligt, anpassad för maskinöversättning (dvs. genom att särskilda skrivregler som passar maskinöversättningssystemet i fråga har använts).
 • Integrera terminologihantering i systemen för källtextkonstruktion, maskinöversättning och översättningsminne.
 • Utbilda dem som ska efterredigera i förväg.
 • Analysera den obearbetade maskinöversättningens kvalitet innan du förhandlar om kapacitet och pris samt klargör skäliga förväntningar.
 • Kom överens om en definierad slutkvalitet för informationen som ska efterredigeras baserat på användartyp och acceptansnivåer.
 • Betala dem som efterredigerar för strukturerad återkoppling om vanliga maskinöversättningsfel (och ge vid behov vägledning i hur de ska göra detta) så att systemet kan förbättras med tiden.

Riktlinjer för efterredigering

Förutsatt att de ovan angivna rekommendationerna följs föreslår vi några grundläggande riktlinjer för efterredigering. Efterredigeringsarbetet styrs främst av två kriterier:

1. Den obearbetade maskinöversättningens kvalitet.

2. Innehållets förväntade slutkvalitet.

För att få en kvalitet i nivå med en ”högkvalitativ mänsklig översättning och revision” (dvs.”publicerbar kvalitet”) rekommenderas vanligtvis fullständig efterredigering. För en lägre kvalitet av typen ”tillräckligt bra” eller ”ändamålsenlig” rekommenderas oftast en reducerad efterredigering. Men en mindre omfattande efterredigering av en riktigt dålig maskinöversättning gör kanske inte att resultatet når en publicerbar kvalitet. Om det obearbetade maskinöversättningsresultatet å andra sidan håller god kvalitet så är kanske en mindre, ej fullständig efterredigering allt som behövs för att få en publicerbar kvalitet. Istället för att skilja mellan riktlinjer för mindre omfattande respektive fullständig efterredigering kommer vi här därför att skilja mellan två nivåer av förväntad kvalitet. Andra nivåer skulle kunna definieras, men vi håller oss till två för enkelhetens skull. Nedan försöker vi att visa vad som menas med olika nivåer av efterredigering för att uppnå olika nivåer av kvalitet och hur detta kan förändras beroende på den obearbetade maskinöversättningens kvalitet. Riktlinjerna som föreslås nedan kan ses som en grupp där enskilda riktlinjer kan väljas beroende på kundens behov och den obearbetade maskinöversättningens kvalitet.

Riktlinjer för att få en ”tillräckligt god” kvalitet

”Tillräckligt god” innebär att texten är begriplig (dvs. du kan förstå textens huvudsakliga innehåll) och korrekt (dvs. samma budskap som i källtexten förmedlas), men inte välskriven. Texten kan låta som om den är datorgenererad, syntaxen kan vara annorlunda och grammatiken är kanske inte perfekt, men budskapet är korrekt.

 • Sträva efter en semantiskt korrekt översättning.
 • Säkerställ att ingen information av misstag har lagts till eller tagits bort.
 • Redigera innehåll som är anstötligt, olämpligt eller kulturellt oacceptabelt.
 • Använd så mycket av det obearbetade maskinöversättningsresultatet som möjligt.
 • Följ grundläggande stavningsregler.
 • Ändra inte ordföljden i meningar enbart för att texten ska låta bättre.
 • Riktlinjer för att uppnå kvalitet i nivå med mänsklig översättning eller liknande:

Den här kvalitetsnivån definieras oftast som att texten är begriplig (dvs. en slutanvändare förstår innehållet perfekt), korrekt (dvs. samma budskap som i källtexten förmedlas) och stilistiskt välskriven, även om stilen kanske inte är lika bra som en en mänsklig översättare som översätter till sitt modersmål skulle åstadkomma. Normal syntax samt korrekt grammatik och kommatering.

 • Sträva efter en grammatiskt, syntaktiskt och semantiskt korrekt översättning.
 • Säkerställ att de viktigaste termerna är korrekt översatta och att oöversatta termer hör till de termer kunden inte vill ska översättas.
 • Säkerställ att ingen information av misstag har lagts till eller tagits bort.
 • Redigera innehåll som är anstötligt, olämpligt eller kulturellt oacceptabelt.
 • Använd så mycket av det obearbetade maskinöversättningsresultatet som möjligt.
 • Följ grundläggande stavnings-, kommaterings- och avstavningsregler.
 • Kontrollera att formateringen är korrekt.

Best Practices Search